Vetlanda
Huvudmeny
Hem
Lyssna

Lokala trafikföreskrifter

Lokala trafikföreskrifter utfärdas för till exempel parkering, parkeringsförbud. hastighetsbegränsning med mera.

I Vetlanda kommun beslutas lokala trafikföreskrifter av tekniska nämnden, som också är kommunens trafiknämnd.

De lokala trafikföreskrifternalänk till annan webbplats finns samlade i en sökbar databas hos Transportstyrelsen.

Tillfälliga lokala trafikföreskrifter

När något inträffar som gör att trafiksituationen måste ändras (det kan vara tunga transporter, ombyggnationer eller vattenläckor till exempel) kan tillfälliga lokala trafikföreskrifter utfärdas för en begränsad tid.

Kontakt

Björn Wiberg

Björn Wiberg

Projekteringschef
TK Gata och Parkavdelning, Tekniska kontoret
Telefon: 0383-973 17, 072-704 73 17
bjorn.wiberg@vetlanda.se

Senast uppdaterad 2017-05-18

Synpunkt Vetlanda