Vetlanda
Huvudmeny
Lyssna

Bilda förening

I Vetlanda kommun finns ett rikt och varierat föreningsliv. Flera nya föreningar bildas varje år.

De flesta föreningar bildas genom att ett antal människor med ett gemensamt intresse går samman under organiserade former. En ideell förening anses vara bildad då medlemmarna antagit stadgar och valt en styrelse. Man bör vara minst tre medlemmar och för att få stöd måste man vara minst tio medlemmar.

Registrering

För att bli berättigad till kommunalt bidrag krävs att man är registrerad i Vetlanda kommuns föreningsregister. Registreringar sker löpande under året. Till ansökan om registrering bifogas stadgar samt presentation av verksamheten.

Styrelse

Styrelsen, som är föreningens ledning, väljs av medlemmarna på årsmötet. Styrelsen ansvarar gemensamt för verksamhet inför medlemmarna. Den har också det juridiska ansvaret för föreningen i förhållande till samhället.  

Stadgar

Varje förening måste ha skrivna riktlinjer för sitt arbete, dessa kallas för stadgar. Stadgarna är grunden i en ideell förening, där bland annat ändamål, regler och syfte beskrivs.

Rådgivning

På kultur- och fritidsförvaltningens kansli, som ligger på övre plan i biblioteksbyggnaden, finns möjlighet till rådgivning kring hur man startar och bedriver föreningsverksamhet.

Kontakt

Mats Källqvist

Mats Källqvist

Fritidskonsulent
KoF Adm personal, Kultur och Fritidsförvaltning
Telefon: 0383-974 09
mats.kallqvist@vetlanda.se

Ann-Mari Forsberg

Ann-Mari Forsberg

Kultursekreterare
KoF Adm personal, Kultur och Fritidsförvaltning
Telefon: 0383-974 58, 070-519 74 58
annmari.forsberg@vetlanda.se

Kultur- och fritidsförvaltningen

574 80 Vetlanda
kultfri@vetlanda.se

Öppettider:
Vardagar 8.00-12.00, 13.00-16.00

Senast uppdaterad 2017-05-30

Synpunkt Vetlanda