Vetlanda
Huvudmeny
Hem
Lyssna

Föreningsbidrag

Kultur- och fritidsnämnden stöttade år 2015 föreningslivet med drygt fem miljoner kronor. Nämnden har fastställt ett regelverk som ska stimulera föreningslivet.

Genom stödet vill kultur- och fritidsnämnden medverka till:

 • Att skapa en bättre samhällsmiljö, som bidrar till jämlikhet och förståelse mellan människor.
 • Underlätta för barn och ungdomar att få tillgång till en variationsrik och meningsfull fritid.
 • Främja utvecklingen i demokratiskt och solidariskt tänkande.
 • Stödja folkhälsoarbetet i kommunen.

Ansök om bidrag

För att få bidrag ska en förening:

 • Vara ideell och ha antagit stadgar, valt styrelse och varit verksam i minst ett år.
 • Vara lokaliserad och ha sitt säte i Vetlanda kommun.
 • Vara registrerad i kommunens föreningsregister.
 • Ha verksamheten tillgänglig för alla och bedrivas i miljöer som präglas av demokratiska värderingar, jämställdhet, trygghet och är fria från alkohol, tobak, narkotika och doping.
 • Ha minst tio fysiska medlemmar. Mer än hälften av medlemmarna ska vara folkbokförda i Vetlanda kommun. Som bidragsberättigad medlem räknas endast medlemmar som är folkbokförda i Vetlanda kommun.
 • Ha en personlig medlemsavgift om lägst 50 kronor per år. Avsteg från denna regel kan göras då särskilda skäl föreligger.
 • Ha verksamhet där medlemmarna regelbundet deltar, som medlem avses inte den vars medlemskap är av mer tillfällig natur, till exempel studiecirklar, bingomedlem, supportermedlem eller liknande.

Kontakt

Mats Källqvist

Mats Källqvist

Fritidskonsulent
KoF Adm personal, Kultur och Fritidsförvaltning
Telefon: 0383-974 09
mats.kallqvist@vetlanda.se

Ann-Mari Forsberg

Ann-Mari Forsberg

Kultursekreterare
KoF Adm personal, Kultur och Fritidsförvaltning
Telefon: 0383-974 58, 070-519 74 58
annmari.forsberg@vetlanda.se

Senast uppdaterad 2017-05-18

Synpunkt Vetlanda