Vetlanda
Huvudmeny
Hem
Lyssna

Lotteritillstånd

Ideella föreningar som vill ordna lotteri ska söka tillstånd hos kommunen.

Den vanligaste formen av tillstånd är en treårig registrering som innebär att föreningen under perioden kan ordna flera lotterier upp till ett "tak" på 20 basbelopp (896 000 kronor för 2017).

Registrering söks på särskild blankett och kostar 300 kronor. I samband med att tillståndet beviljas tilldelas föreningen också en kontrollant som man ska ha kontakt med före och efter varje lotteri. Redovisning av varje lotteri sker till kontrollanten. Föreningen betalar kontrollantens arvode, som uppgår till tre procent av lotteriets omslutning.

En komplett ansökan

Till en ansökan om lotteritillstånd ska bifogas:

  • Protokollsutdrag som visar att föreningens styrelse beslutat att söka lotteritillstånd och utsett en lotteriföreståndare.
  • Föreningens stadgar.
  • Föreningens verksamhetsberättelse för föregående år.
  • Förteckning över styrelseledamöter med namn, adress och telefonnummer.

Avgifter

Ansökan om enstaka lotteri, §16PDF med mycket stor omslutning kan sökas och kostar 300 kronor för omslutning upp till tio basbelopp och 800 kronor därutöver.

Registrering §17, treårslotteriPDF avhämtas på kommunkansliet till en kostnad av 300 kronor.

Kontakt

Margareta Darell

Margareta Darell

Administratör
Kommunkansli, Kommunledningsförvaltning
Telefon: 0383-971 61
margareta.darell@vetlanda.se

Senast uppdaterad 2017-06-09

Synpunkt Vetlanda