Vetlanda
Huvudmeny
Hem
Lyssna

Träffpunktsbidrag

Bidraget avser att stödja bidragsberättigade föreningar och intresseorganisationer som driver öppen verksamhet riktad till ungdomar i åldersgruppen 11–19 år.

För att söka bidrag ska följande uppnås:

  • Tidsperiod för verksamheten ska omfatta minst 15 veckor per termin.
  • Verksamheten ska planeras tillsammans med kommunens fritidsledare, vara tillgänglig med vuxen ledare minst 4 timmar per vecka och vara planerad för en period av minst ett år.
  • Verksamhet minst 3–6 timmar per vecka ger 3 500 kronor per termin.
  • Verksamhet överstigande 6 timmar per vecka = 7 000 kronor per termin.
  • Stödet utgår inte till en förenings ordinarie verksamhet och kan inte kombineras med andra stödformer som till exempel aktivitetsstöd. 

Sista ansökningsdag för vårterminen är 15 juni och för höstterminen 15 december.

Kontakt

Lisa Gröhn

Lisa Gröhn

Fritidsgårdsföreståndare
KoF Chefer, Kultur och Fritidsförvaltning
Telefon: 070-272 76 53
lisa.grohn@vetlanda.se

Senast uppdaterad 2017-05-18

Navigera vidare

Synpunkt Vetlanda