Vetlanda
Huvudmeny
Lyssna

Båtplats vid Östanå

I Östanå fritidsområde finns båtplatser som kan hyras på årsbasis. Området har ett stort värde för rekreation och naturupplevelser. Därför är det viktigt att följa regler och visa hänsyn.

Båtplatsen i Östanå

Kultur- och fritidsförvaltningen sköter kösystemet för båtplats samt svarar på frågor. Det finns 164 platser. Hyresgästerna kontaktas via brev under mars månad varje år med frågan om man vill behålla sin plats. Hyresavgiften per båtplats är 1 000 kronor.

Båtplatserna är tillgängliga från det att bryggorna är på plats (läggs i under veckorna 19 och 20) och till dess att bryggorna tas upp. Båtägaren måste ha tagit upp sin båt senast slutet av vecka 41.

Viktiga regler

  • Inga båtar får ligga kvar på stranden efter 15 juni. De forslas bort på båtägarens bekostnad.
  • Det är inte tillåtet att förtöja båtar längs stranden. Båtar som anträffas förtöjda på annans båtplats eller på annan plats, kommer att låsas fast till dess vitesbelopp på 500 kronor betalats.

Kontakt

Mats Källqvist

Mats Källqvist

Fritidskonsulent
KoF Adm personal, Kultur och Fritidsförvaltning
Telefon: 0383-974 09
mats.kallqvist@vetlanda.se

Senast uppdaterad 2017-05-18

Synpunkt Vetlanda