Vetlanda
Huvudmeny
Hem
Lyssna

Natur- och rekreationsområden

Välkommen till Vetlandas härliga natur! Här behöver du aldrig gå långt för att komma ut i naturen. Vi har flera vackra och lättillgängliga rekreationsområden som inbjuder till utomhusaktivitet.

Illharjens rekreationsområde

Illharjens rekreationsområde

​Illharjen (bilden ovan) är ett mycket omtyckt utflyktsmål. Stigar, spänger och broar gör området tillgängligt för besökare. 1998 invigdes en vandringsled på spång som gör området tillgängligt även för barnvagnar och rullstolar och är därför särskilt omtyckt och använt av grupper med begränsad rörlighet. Skolklasser, förskolegrupper, pensionärer med flera gör ofta utflykter till området och kan här göra promenader, upptäcktsfärder och naturobservationer. I de södra delarna finns en cirka tre kilometer lång motionsslinga.

Karlslunds rekreationsområde

Området är med sin närhet till bostadsområdena på andra sidan Västerleden ett viktigt rekreationsområde och motionsslingan är ett populärt promenadstråk. I området finns ett stort fornlämningsområde som sträcker sig in i områdets nordvästra delar. I anslutning till området, vid den gamla landvägen till Sävsjö, ligger Tjuvarör som är ett bronsåldersgravfält och en milsten från 1779.

Norrgårdens rekreationsområde

Norr om Vetlanda stad, ovanför Njudungsgymnasiet, finner du Norrgårdens rekreationsområde. Området har en varierande natur och kuperad terräng. Här möts granskog och många stora gamla ekar. Artrikedomen och variationen gör området viktigt för den biologiska mångfalden. Ett stort antal motionsslingor finns, varav några är belysta. Norrgården är ett omtyckt utflyktsmål och lämpar sig för motion. OK Njudung har orientering i området upp mot vattentornet.

I sydöstra delen ligger en fotbollsplan, beachvolleybollplan, basketplan och en mindre inlinesplan. Det finns även ett skateboardområde med ramp på parkeringen intill. 

Östanå och Kråkegårdens rekreationsområde

Ungefär tre kilometer sydväst om Vetlanda, ner mot Grumlan, ligger ett stort och mycket populärt strövområde med värdefull och vacker natur. Området är med sin varierande natur, vatteninslaget och närheten till staden ett mycket omtyckt ströv- och fritidsområde och används flitigt av både kommuninvånare och turister året om. I området finns det även mycket fornlämningar av olika slag.

I den norra delen ligger en golfbana och söder om denna breder stora grönområden ut sig ner mot en camping och fritidshusbebyggelse. Vid badplatsen breder en stor gräsmatta ut sig ner mot vattnet. Grumlan utgör en viktig del i området och bidrar bland annat med vattenaktiviteter och vackra utblickar.

I området finns ett brett utbud av friluftsaktiviteter med golfbana, fotbolls-, tennis-, beachvolleyboll- och boulebanor, motions- och promenadslingor, bad- och båtplatser. De föreningar som har aktiviteter här är främst Vetlanda Korpens Motionsförening, OK Njudung, TK 77 och Vetlanda Golfklubb. Sommartid läggs flera stora bryggor och en flotte ut i vattnet och soliga dagar fylls stranden av folk. Campingen hyr ut båtar och kanoter och här finns båtplatser där allmänheter kan ha sina båtar. I området finns det gott om motions- och promenadslingor som vintertid blir skidspår i varierande naturmiljö.

Kontakt

Annika Lundwall

Annika Lundwall

Landskapsarkitekt
TK Proj-avdelning, Tekniska kontoret
Telefon: 0383-975 99, 070-309 67 71
annika.lundwall@vetlanda.se

Senast uppdaterad 2017-05-18

Synpunkt Vetlanda