Vetlanda
Huvudmeny
Lyssna

Naturreservat

I Vetlanda finns 19 naturreservat och ett kulturreservat. Naturreservat är den vanligaste formen för att skydda naturområden. De kan bildas för att bevara biologisk mångfald, för att vårda och bevara värdefulla naturmiljöer eller för att tillgodose behovet av områden för friluftslivet.

Naturreservat med stora botaniska och zoologiska värden är bland annat Helvetets Håla, Illharjen, Stora och Lilla Fly samt Sundsängen.

Några av naturreservaten är lättillgängliga, medan andra kräver mer av besökaren. Du hittar mer information på Länsstyrelsens hemsidalänk till annan webbplats.

Ett av länets två kulturreservat ligger i Vetlanda kommun. Det är Högarps by där det också finns ett bymuseum.

Kontakt

Pär-Olof Högstedt

Pär-Olof Högstedt

Gatu/parkchef
TK Central ledning, Tekniska kontoret
Telefon: 0383-973 75, 070-609 73 75
par-olof.hogstedt@vetlanda.se

Senast uppdaterad 2017-05-18

Synpunkt Vetlanda