Vetlanda
Huvudmeny
Lyssna

Museer

Det finns flera museer i Vetlanda som tillsammans bevarar och gör vår kulturhistoria tillgänglig. Här presenteras ett urval av alla de frilufts- och specialmuseum som finns i tätorten och på landsbygden.

Vetlanda museum

Ekenässjöns industri- och musikmuseum

Skickliga hantverkare från orten har byggt upp Ekenässjöns industrier och glasbruket så som det var och såg ut under första delen av 1900-talet. Modellerna utgör ett sagoland i miniatyr där det mesta också kan startas elektriskt. Här visas också delar av Vetlanda Museums samlingar kring Ekenäs Glasbruk.

På musik- och instrumentmuseet visas en mängd olika musikinstrument varav flera är unika, liksom en stor samling gamla grammofonskivor. Här kan man även följa den tekniska utvecklingen genom åren, från stenkakan och framåt.

Forngårdens hembygdsmuseum

I folkparken Forngården, som ligger längs bäckstråket inne i Vetlanda, återfinns Hembygdsföreningen Njudungs olika byggnader och samlingar. Här märks Boltastugan, Kopparslagarestugan, Mogärdehuset (ladugård), soldattorp, parstuga, marknadsbod och en svalgångsbod. Föreningen arbetar med vård och bevarande av kulturhistoriska föremål som har anknytning till bygdens historia.

Sandellmuseet

Psalmförfattaren Lina Sandell växte upp i Fröderyd och är bland annat känd för psalmen "Tryggare kan ingen vara". I minnesgården snett mittemot Fröderyds kyrka finns föremål efter henne och familjen samlade. Axel Wallenbergs staty av Lina Sandell har sin placering under den 300-åriga asken intill huset.

Här finns även en bod med lokalt hantverk och ett litet bygdemuseum med äldre föremål från Fröderydstrakten. I anslutning till Sandellmuseet har hembygdsföreningen också en örtagård.

Kontakt

Vetlanda Museum

Telefon: 0383-973 54
vetlanda.museum@vetlanda.se

Sandellmuseet

​Telefon: 0383-77 01 90

Senast uppdaterad 2017-06-15

Synpunkt Vetlanda