Vetlanda
Huvudmeny
Hem
Lyssna

Högarps bymuseum

Högarps by i Stenberga socken har anor från 1400-talet. Den består av fem gårdar, varav en är i aktivt bruk.

Den fridlysta orkidén Adam och Eva växer i Högarps by.

Från att tidigare varit ett naturreservat har nu Högarps by blivit ett kulturreservat. Byn bär en typisk prägel av äldre tiders skogsbygder i södra Sverige. Här syns seklers bruk av marken. Gamla åkrar med stenblock, odlingsterrasser och rösen kantas av stenmurar och gärdesgårdar. Här finns lövängar och hagmarker med hamlade träd.

Gamla åkrar kantas av stenmurar och gärdesgårdar. Här finns lövängar och hagmarker med hamlade träd.

Genom att småbruket bevarats och att byn ligger på ett grönstensmassiv är floran mycket rik. Här finns ungefär 140 arter som annars hittas inom fyra olika klimatzoner. Här växer bland annat Trollsmultron, Adam och Eva, Nattviol och Jungfru Marie nycklar.

Här ligger även ett bymuseum med föremål och utställningar som speglar den agrara omvandlingen från början av 1900-talet och framåt, med tonvikten på 40- och 50-talet. En samlings- och serveringslokal och ett par enklare övernattningsrum (sju bäddar) finns tillgängligt för uthyrning.

Kontakt

Thomas Johansson

Thomas Johansson

Museichef
KoF Chefer, Kultur och Fritidsförvaltning
Telefon: 0383-973 53, 070-289 78 84
thomas.johansson@vetlanda.se

Högarps bymuseum

Telefon: 0383-850 17, 070-341 47 34​

Senast uppdaterad 2017-05-18

Synpunkt Vetlanda