Vetlanda
Huvudmeny
Hem
Lyssna

Vetlanda skolmuseum

Vetlanda skolmuseum ligger i Forngårdsparken i närheten av sjukhuset och badhuset. Museet består av två skolsalar, entréhall och en vind som bland annat innehåller en lärarbostad.

Vetlanda skolmuseum

Skolmuseets bakgrund

Vetlanda skolmuseum öppnades i maj 1992. Det var ett lämpligt år att inviga ett skolmuseum eftersom det då var 150 år sedan Sverige fick folkskola (1842).

Museet är ett resultat av många års samlande av skolmaterial runt om i kommunen. Från början hade man tänkt sig att flytta en gammal skolbyggnad men när detta visade sig omöjligt kom man överens om att bygga ett nytt skolhus. Huset uppfördes under ledning av Lars Palmgren som då var lärare på gymnasiets bygglinje. Lars Palmgren var en av få som kunde tekniken att timra gamla hus och huset uppfördes efter gamla ritningar.

Materialet i museet kommer från olika skolor, många av dem idag nedlagda. På kartan i entrén är samtliga skolhus i kommunen utmärkta. Där finns både de skolor som fortfarande är i bruk och de som är nedlagda. I pärmar finns också fotografier av samtliga skolhus med uppgifter om när dessa var i bruk.

Kontakt

Vetlanda Museum

Telefon: 0383-973 54
vetlanda.museum@vetlanda.se

Skolmuseets öppettider under sommarmånaderna:

  • ​Helger klockan 14.00-17.30.
  • Övrig tid visningar enligt överenskommelse.

Senast uppdaterad 2017-06-15

Synpunkt Vetlanda