Vetlanda
Huvudmeny
Hem
Lyssna

Stipendier, priser och fonder

Vetlanda kommun delar varje år ut stipendier och priser för särskilda insatser och för stöd inom utbildning.

Utbildningsstipendium

Stipendiet ges som stöd och uppmuntran till personer som är verksamma inom litteratur, konst, musik, teater, folkbildning, hembygdsvård eller annat kulturellt område. Stipendiemedlen är avsedda att täcka delar av utbildnings- eller fortbildningskostnader. Den sökande ska med andra ord ha påbörjat en utbildning eller fått ett antagningsbesked.

Stipendiet delas ut varje år. Antal och storlek bestäms av kultur- och fritidsnämnden. Beloppet är 10 000 kronor.

Den sökande ska vara bosatt eller född i Vetlanda kommun eller ha annan anknytning till kommunen. Den som tilldelats ett utbildningsstipendium ska hålla kultur- och fritidsnämnden underrättad om medlens användning. Samma person kan få stipendiet högst tre gånger. Ansökan om utbildningsstipendiumPDF ska skickas till kultur- och fritidsförvaltningen senast 15 april.

Ledarpris

Mottagare av Berth Järnlands ledarpris utses av kultur- och fritidsnämnden på förslag från föreningslivet och enskilda personer i Vetlanda. Sedan 1975 utser nämnden årligen två personer som arbetar ideellt med att leda ungdomsverksamhet. Dessa två tar emot priset vid nationaldagsfirandet i Forngården, Vetlanda.

Förslag på kandidater skickas till kultur- och fritidsförvaltningen senast 15 april.

Kulturpriset

Kultur- och fritidsnämnden uppmärksammar årligen personer, föreningar eller organisationer vars handlingar och engagemang betyder något extra för kultur- och fritidslivet i Vetlanda kommun.

Varje år, sedan 1975, har kultur- och fritidsnämndens ledamöter utsett kulturpristagare. Pristagarna uppmärksammas i samband med firandet av nationaldagen i Forngården i centrala Vetlanda.

Georg Selanders donationsstiftelse

Pengar ur Georg Selanders donationsstiftelse delas i första hand ut till ungdomar i Vetlanda kommun som utbildar sig inom jord- och skogsbruk (ej eftergymnasial utbildning) och i andra hand till unga behövande lantbrukare inom Vetlanda kommun.

Utdelning sker två gånger om året - en gång/termin - ansökan gäller för en termin. Ny ansökan måste göras om utbildningen sträcker sig mer än en termin. Skicka ansökan om medel från Georg Selanders donationsstiftelsePDF tillsammans med intyg från skolan till barn- och utbildningskansliet. Det går även bra att kontakta barn- och utbildningskansliet om du har frågor.

Sista ansökningsdag är 1 maj respektive 1 december.

Samstiftelsen för social hjälpverksamhet

Observera! 2017 kan du inte ansöka om fondmedel från denna fond. Socialnämnden har fattat beslut om att inte betala ut fondmedel 2017, eftersom det endast finns ett mindre utdelningsbart belopp.

Förutsättningar för att få bidrag ur Samstiftelsen för social hjälpverksamhet är att:

  • sökande ska vara boende i kommunen
  • sökande ska vara äldre, funktionshindrad eller tillhöra gruppen övriga behövande
  • bidragsansökan får inte avse ändamål och behov som kan tillgodoses med skattemedel, till exempel ekonomiskt bistånd/socialbidrag.

Utdelning sker en gång per år, i mån av utdelningsbart belopp. Skicka ansökan om fondmedel från Samstiftelsen för social verksamhet till socialförvaltningen. 

Uppvaktning av SM-vinnare

Idrottare, vars prestationer lett fram till SM-guld premieras med en särskilt framtagen hedersutmärkelse vid nationaldagsfirandet i Forngården. Det är både individuella bedrifter och lagprestationer på elitnivå för seniorer och juniorer, sanktionerad av Riksidrottsstyrelsen, som uppmärksammas.

Det är föreningar med säte i Vetlanda och dess tävlande som hedras av kommunen. Men det gäller även kommuninvånare som tävlar för en klubb i en annan kommun om tävlandet beror på att det är uppenbart svårt att utöva idrotten i Vetlanda

Kultur- och fritidsförvaltningen ansvarar för arrangemanget i Forngården och önskar hjälp från enskilda personer och föreningar att få information om SM-vinnare. Det går bra att rapportera in vinnare till kultur- och fritidsförvaltningen när som helst under året. 

Kontakt

Andreas Eliasson

Andreas Eliasson

Ekonomichef
Kommunkansli, Kommunledningsförvaltning
Telefon: 0383-971 42, 070-386 71 42
andreas.eliasson@vetlanda.se

Ann-Mari Forsberg

Ann-Mari Forsberg

Kultursekreterare
KoF Adm personal, Kultur och Fritidsförvaltning
Telefon: 0383-974 58, 070-519 74 58
annmari.forsberg@vetlanda.se

Mats Källqvist

Mats Källqvist

Fritidskonsulent
KoF Adm personal, Kultur och Fritidsförvaltning
Telefon: 0383-974 09
mats.kallqvist@vetlanda.se

Barn- och utbildningskansliet

Telefon: 0383-972 77
utbildning@vetlanda.se

Socialförvaltningen

Stadshuset, ingång Stadshusgränd 1 A
574 80 Vetlanda
Telefon: 0383-972 05
social@vetlanda.se

Öppettider:

  • Måndag – onsdag klockan 8.00–15.45
  • Torsdag klockan 8.00–17.45
  • Fredag klockan 8.00–14.45
  • Lunchstängt klockan 11.45–13.00

Telefontid och tidsbeställning:
Helgfri måndag–fredag klockan 9.00–10.00

Senast uppdaterad 2017-06-28

Synpunkt Vetlanda