Oxhagsberget

  • Naturreservat

Oxhagsberget höjer sig 30 meter över omgivningen med utsikt över Trollebo vid sjön Värnen.

Två personer vandrar längs en stig i grönskande natur.

Tre kilometer nordost om Lemnhult ligger natur­reservatet Oxhagsberget. Det bildades 1960 i syfte att bevara områdets ängsbetonade och delvis urskogsartade karaktär.

Oxhagsberget höjer sig drygt 30 meter över omgivningen och från toppen har man en strålande fin utsikt mot Trollebo vid sjön Värnen. Berget omges av rasbranter som i sydläget innehåller en hel del gamla, döende ekar. Dessa är värdar för ovanliga lavar som skuggorangelav, violettbrun skivlav och gammeleklav, vilka aldrig tidigare har har påträffats i kommunen. De döda ekarna är också värdar åt vedinsekter.

I övrigt domineras branterna av gran med stort inslag av lövträd såsom ek, asp, björk och lind.

Läs mer om Oxhagsberget i Vetlandas naturguide Länk till annan webbplats.