Sällevadsåns dalgång

  • Naturreservat

Sällevadsån avvattnar sjön Flen och bildar efter någon kilo­meter söderut gräns mellan Kalmar och Jönköpings län. Ån breder på några ställen ut sig till blötare sumpskogs­områden med stora mängder döda träd och hög­stubbar.

En stig genom skogen i Sällevadsåns dalgång.

Skogen utmed ån är naturskogsartad, men i gamla stubbar finns brandspår och huggmärken. På flera ställen ligger döda träd över ån, och här och var finns små trädbevuxna öar. Dalsluttningarna utmed åns östsida från Åbro och en halv kilometer norrut är bevuxna med granskog och hasselbuskar. I det örtrika fältskiktet finns underviol, dvärghäxört, trolldruva, skogsvicker och ängsvaxskivlingar.

Sällevadsån hyser ett av södra Sveriges rikaste bestånd av flodpärlmussla. Det finns musslor utmed hela sträckan mellan Flen och Emån.

Läs mer om Sällevadsåns dalgång i Vetlandas naturguide Länk till annan webbplats.