Lyssna
Vetlanda
Lyssna

Bostadsanpassning

Du som har en funktionsnedsättning kan söka bidrag för att bygga om och anpassa ditt hem. Bidraget är till för att du ska kunna bo kvar i din bostad och leva ett så självständigt liv som möjligt.

Husägare, bostadsrättsinnehavare och hyresgäster kan få bidrag. För anpassning av en hyres- eller bostadsrätt krävs fastighetsägarens medgivande. Du kan inte få bidrag för ett tillfälligt funktionshinder.

Anpassningar kan göras både inomhus och utomhus. Exempel på anpassningar:

  • Kök och badrum
  • Göra bredare dörrar
  • Anpassa trösklar
  • Sätta upp stödhandtag
  • Hissar
  • Belysning
  • Räcken
  • Ramper
  • Hårdgörande av gångväg
  • Rullstolsförråd