Gå till innehåll
4 Servicemeddelanden
4 Servicemeddelanden

Tillgänglighet för den här webbplatsen

Vetlanda kommun står bakom den här webbplatsen. Vi vill att så många som möjligt ska kunna använda den. Det här dokumentet beskriver hur vetlanda.se uppfyller lagen om tillgänglighet till digital offentlig service, eventuella kända tillgänglighetsproblem och hur du kan rapportera brister till oss så att vi kan åtgärda dem.

Vår digitala service ska kunna uppfattas, hanteras och förstås av alla användare, oavsett till exempel funktionsnedsättningar och oberoende av vilka hjälpmedel de använder. Vår ambition är att som minst uppnå grundläggande tillgänglighet genom att följa relevanta delar av standarden EN301549 och WCAG 2.1 nivå AA Länk till annan webbplats..

Hur tillgänglig är webbplatsen?

Alla sidor som finns på vetlanda.se är tillgängliga. Vi länkar till och har en del digitala tjänster på underdomäner. Här är vi medvetna om vissa tjänster inte uppfyller alla kriterier i WCAG.

Teknisk information om webbplatsens tillgänglighet

Den här webbplatsen är delvis förenlig med lagen om tillgänglighet till digital offentlig service, på grund av de brister som beskrivs nedan.

Rörlig media

Podcast

  • Vår podcast är inte transkriberad då vi bedömer att det är en alltför stor arbetsinsats att göra det manuellt.

Kartor

  • Vi försöker se till att våra kartor är så tillgängliga som möjligt med goda kontraster med möjlighet att använda tabbtangenter i interaktiva kartor. Vissa kartor undantas lagen om tillgänglighet till digital offentlig service. Därför är inte alla kartor på webbplatsen tillgängliga.

Hur vi testar webbplatsen

Vi testar alla sidor vid publicering med hjälp av vårt publiceringssystem Sitevision. Utöver det använder vi verktyget Wave och gör manuella granskningar enligt DIGGs webbriktlinjer Länk till annan webbplats..

Webbplatsen publicerades den 12 juni 2024.

Redogörelsen uppdaterades senast den 11 juni 2024.

Hur åtgärdar vi bristerna?

Vetlanda kommun arbetar löpande med tillgänglighet i vår digitala utveckling på följande sätt:

  • mer formaliserade rutiner och arbetssätt
  • central kravställning för WCAG
  • checklistor och stöd som underlättar för dagligt arbete och utvecklingsinitiativ
  • kompetenshöjande insatser

Genom mer formaliserade rutiner och arbetssätt ökar vi vår kundcentrerade utveckling med fokus på användarupplevelse och tillgänglighet. Vi involverar kunder med olika funktionsvariationer i högre grad. Målet är att nå en sammanhängande och tillgänglig kundupplevelse för alla tjänster och besökare.

Kontakta oss om du hittar fler brister

Kontakta oss om du på grund av ovanstående, eller andra brister, hindras från att ta del av vår digitala service. Det är Vetlanda kommun som tillhandahåller tjänsten, och du kan kontakta oss via mail till kommunikation@vetlanda.se eller ringa på telefon 0383‑971 00. Det är viktig information som vi använder i vårt tillgänglighetsarbete. Du kan även skicka in en anmälan om någon brist du har upptäckt i vårt formulär – rapportera tillgänglighetsfel.

Vår ambition är att åtgärda problemen och se till att du får den digitala service du har rätt till.

Kontakta tillsynsmyndigheten

Om du inte är nöjd med hur vi uppfyller kraven på tillgänglighet och vår hantering när du påtalat brister för oss, kan du anmäla bristande tillgänglighet till Myndigheten för digital förvaltning (DIGG) Länk till annan webbplats..