Gå till innehåll
4 Servicemeddelanden
4 Servicemeddelanden

Språk (other languages) - translate

Vetlanda kommun erbjuder ingen översättning av webbplatsen till andra språk. Webbplatsens primärspråk är svenska.

Om du som besökare vill ta del av informationen på ett annat språk kan du använda externa tjänster för att översätta innehållet.

Exempel på en översättningstjänst är Google Translate. Om du som besökare använder en sådan funktion kan ditt besök spåras av den externa parten, exempelvis Google.

Besök vetlanda.se med hjälp av Google Translate Länk till annan webbplats.. Välj vilket språk du vill översätta till uppe till höger och fyll därefter i "vetlanda.se" i fältet för "webbplats".

Vetlanda kommun kan inte ta ansvar för översättningens riktighet.

Translation

This website's primary language is Swedish. Vetlanda municipality does not offer translation of the website into other languages.

If you as a visitor want to access the information in another language, you can use external services to translate the content.

An example of a translation service is Google Translate. If you as a visitor use such a function, your visit can be tracked by the external party, for example Google.

Visit vetlanda.se using Google Translate Länk till annan webbplats..

Vetlanda municipality cannot take responsibility for the accuracy of the translation.

Übersetzung

Die Gemeinde Vetlanda bietet keine Übersetzung der Website in andere Sprachen an. Die Hauptsprache der Website ist Schwedisch.

Wenn Sie als Besucher die Informationen in einer anderen Sprache abrufen möchten, können Sie externe Dienste nutzen, um die Inhalte zu übersetzen.

Ein Beispiel für einen Übersetzungsdienst ist Google Translate. Wenn Sie als Besucher eine solche Funktion nutzen, kann Ihr Besuch von externen Anbietern, beispielsweise Google, nachverfolgt werden.

Besuchen Sie vetlanda.se mit Google Translate. Länk till annan webbplats.

Die Gemeinde Vetlanda übernimmt keine Verantwortung für die Richtigkeit der Übersetzung.

Senast uppdaterad: