Gå till innehåll
5 Servicemeddelanden
5 Servicemeddelanden

Enskilt avlopp

Du som bor i ett område där det inte finns möjlighet att ansluta till kommunalt avlopp måste ha en enskild avloppsanläggning. Kontakta alltid miljö- och byggförvaltningen i god tid innan du ska göra en ny avlopps­anläggning, byta ut eller ändra en befintlig anläggning.

Avloppsguiden - för dig som ska anlägga eget avloppLänk till annan webbplats. Länk till annan webbplats.

Avloppsguiden hjälper dig som är husägare till ett bättre avlopp! Du kan också kontakta miljö- och byggförvaltningen om du har frågor kring vad som gäller för vatten och avlopp på din fastighet.

För att få bygga en avloppsanläggning måste man vara sakkunnig - se lista över diplomerade entreprenörerPdf, 176 kB, öppnas i nytt fönster. Pdf, 176 kB..

Börja med att undersöka marken

För att kunna bedöma möjlig placering och dimensionera anläggningen rätt, måste marken undersökas. Gräv en cirka två meter djup provgrop. Anteckna om berg eller grundvatten påträffas och på vilket djup. Sätt gärna ett grundvattenrör i samband med att provgropen grävs, om provgropen inte lämnas öppen.

Ta ett jordprov och lämna det för siktanalys. Skanska i Vetlanda kan till exempel analysera jorden. En siktanalys ger underlag för bedömning om infiltration kan ske. Om man ska göra en markbädd krävs ingen jordanalys.

Anmälan eller ansökan?

Du behöver tillstånd för att anordna eller ändra en avloppsanläggning som du ska ansluta en vattentoalett till.

Ska du anordna en avloppsanläggning för bad-, disk- och tvättvatten eller ändra en befintlig, räcker det med en anmälan.

Hur ansöker/anmäler jag?

I god tid innan arbetet påbörjas, när du bestämt dig för vilken sorts anläggning du vill ha, ska du skicka en ansökan/anmälan om inrättande av avloppsanläggningPdf, 188 kB, öppnas i nytt fönster. Pdf, 188 kB. till miljö- och byggförvaltningen. Till ansökan ska du bifoga:

  • Situationsplan
  • Siktanalys eller resultat från perkolationstest

Miljö- och byggförvaltningen hjälper dig med andra nödvändiga kontakter inom kommunen och andra myndigheter som behövs för din ansökan/anmälan.

När får jag besked?

Inom 15 arbetsdagar får du ett beslut eller besked från oss om hur ditt ärende kommer att hanteras. Påbörja inte arbetet förrän du har fått ett skriftligt beslut från miljö- och byggförvaltningen.

Du måste påbörja anläggandet inom två år från beslutsdatum och avsluta inom fem år. Om du har ett förbud att släppa ut avlopp måste den nya anläggningen vara klar och i drift senast den dag som förbudet börjar gälla.

Som fastighetsägare ansvarar du för att entreprenören fyller i en kontrollplan när avloppet är klart.Länk till annan webbplats. Kontrollplanen inklusive foto­dokumenta­tion som visar de olika anläggningsstegen, ska skickas till miljö- och byggförvaltningen när avloppsanordningen är klar. Se anvisningar för fotodokumentationPdf, 198 kB, öppnas i nytt fönster. Pdf, 198 kB..

Enskilt avlopp, kontrollplan Länk till annan webbplats.

När avloppsanläggningen är klar, ansvarar du som fastighetsägare för att reningen fungerar.

Avgift för handläggning

Avgiften för handläggning av anmälan är 4 300 kronor. Tillstånd för att inrätta eller ändra en avlopps​anläggning med ansluten vattentoalett kostar 5 375 kronor. Tillstånd för att inrätta en annan toalett än vattentoalett kostar 2 150 kronor.

Om du påbörjar arbetet med anlägg­ningen utan att ha tillstånd, riskerar du en miljösanktions­avgift på 5 000 kronor. Utför du en åtgärd som kräver anmälan till miljö- och bygg­förvalt­ningen, utan att en korrekt anmälan har gjorts, är miljösanktions­avgiften 3 000 kronor.

Senast uppdaterad:

Sidfot

Öppet idag: 08:00 - 12:00 | 13:00 - 16:00