Gå till innehåll
5 Servicemeddelanden
5 Servicemeddelanden

Nybyggnadskarta

Nybyggnadskarta är en handling som upprättas av kommunen i samband med ny- eller ombyggnation av byggnader. Denna är en del av underlaget vid ansökan om bygglov och med huset inritat bildar den en situationsplan.

Du beställer din nybyggnadskarta genom vår e-tjänst.

Nybyggnadskarta, beställa Länk till annan webbplats.

Nybyggnadskartan visar fastighetens exakta läge och mått samt andra uppgifter såsom befintliga byggnader, gränser för byggrätt, planbestämmelser, ledningar, anslutningspunkt för vatten och avlopp, angränsande gator samt höjdangivelser. Det finns två typer av nybyggnadskarta:

Fullständig nybyggnadskarta

Vid ansökan om bygglov för nybyggnation av en- eller flerbostadshus, fritidshus, kontor, industri eller dylikt inom detaljplanelagt område behövs fullständig nybyggnadskarta.

Förenklad nybyggnadskarta

Ska du söka bygglov för tillbyggnad eller komplementbyggnad, till exempel garage eller carport behövs i vissa fall endast en enkel nybyggnadskarta. Om bygglovet gäller en mindre byggnation eller placeras mer än 1 meter från tomtgräns räcker det oftast med ett kartutdrag.

En förenklad nybyggnadskarta visar fastighetens läge i plan samt befintliga byggnader, men saknar innehåll som höjdinformation, planbestämmelser, information för vatten och avlopp, prickmark med mera.

Observera att det alltid är bygglovshandläggaren som bestämmer vilken typ av karta du behöver för ditt bygglov men det är byggherren som beställer.

Tänk på att beställa din nybyggnadskarta i god tid. Mätenheten har som mål att leverera en nybyggnadskarta inom 15 arbetsdagar.

Avgift för nybyggnadskartan tas ut enligt gällande plan- och bygglovstaxa.

Senast uppdaterad:

Sidfot

Öppet idag: 08:00 - 12:00 | 13:00 - 16:00