Gå till innehåll
5 Servicemeddelanden
5 Servicemeddelanden

Invasiva arter

Invasiva främmande arter som lupin, jätteloka, jättebalsamin och parkslide är ett stort hot mot den biologiska mångfalden. En invasiv art är en art som är hämtad från ett annat geografiskt område och som etablerat sig, sprider sig och orsakar problem i vår miljö.

En gul skunkkalla

Den gula skunkkallan är en av de invasiva arterna som finns i Vetlanda kommun.

EU har en förteckning över 88 invasiva arter vilka inte får introduceras i landet, spridas i naturen eller gynnas att bli fler. Det är också förbjudet att sälja, byta och importera dessa arter. I Vetlanda finns fyra av dessa arter: jätteloka, jättebalsamin, gul skunkkalla och signalkräfta. Även andra arter som inte finns med på EU:s lista är invasiva och bör hanteras på liknade sätt, däribland parkslide, blomsterlupin, sjögull och kanadensiskt gullris.

Om du upptäcker en invasiv art

  • Lokalisera invasiva främmande växer och ta bort dem. Var noga så att du får bort hela växten, framförallt frön och rotdelar.
  • Kompostera inte invasiva arter. Risken är stor att växtdelarna inte förmultnar utan sprids vidare när kompostjorden används.
  • Elda upp på egen tomt (OBS! Gäller utanför detaljplanerat område samt när det inte råder eldningsförbud).
  • Lämna växterna på återvinningscentralen i Flishult. Växterna ska placeras i dubbla och väl förslutna säckar. Det är viktigt att skilja avfallet från vanligt trädgårdsavfall. Fråga personalen på plats var du ska slänga dina invasiva växter. Endast växtdelar får lämnas, ej jordmassor som grävts upp.
  • Du som fastighetsägare har en skyldighet att bekämpa invasiva arter. Det är enligt lag förbjudet att låta de listade arterna leva.
  • Rapportera på artfakta.nu om du hittar invasiva arter i naturen Länk till annan webbplats..
  • Om du upptäcker invasiva arter på kommunens mark blir vi tacksamma om du skickar en felanmälan eller kontaktar tekniska kontoret.

OBS! Släng inte på någon gammal "bytipp" eller i skogen! Att lägga trädgårdsavfall utanför sin egen tomt klassas som nedskräpning, vilket är ett brott enligt miljöbalken.

Mer information om invasiva arter

Här nedan följer ett antal klickbara länkar där du kan hitta mer information om olika invasiva arter.

Läs mer om invasiva arter på Naturvårdsverkets hemsida Länk till annan webbplats..

Under 2018 och 2019 genomfördes ett LONA-projekt där Vetlanda kommun inventerade, kartlade och bekämpade invasiva arter i kommunen. Genom projektet togs en handlingsplan fram mot invasiva arter så att vi på ett mer effektivt sätt kan bekämpa dessa arter.

LONA logotyp

Senast uppdaterad:

Sidfot

Öppet idag: 08:00 - 12:00 | 13:00 - 16:00