Gå till innehåll
4 Servicemeddelanden
4 Servicemeddelanden

Avfall och återvinning

Genom att återvinna och ta hand om vårt avfall kan vi tillsammans spara på naturens resurser. Har du koll på vilket skräp som ska slängas var?

Det är det kommunägda kommunalförbundet Kretslopp Sydost Länk till annan webbplats. som ansvarar för avfallshanteringen i Vetlanda kommun. Det är till Kretslopp Sydost som du ska vända dig till om du har funderingar kring renhållning, återvinning och hämtning av hushållsavfall.

Avfall du inte kan slänga i hushållsavfallet eller på återvinningsstationerna, ska du lämna på Flishults avfallsanläggning – öppettider Länk till annan webbplats..

Ser du nedskräpning eller övergivna fordon i naturen kan du anmäla det här:

Klagomål inom bygga, bo och miljö Länk till annan webbplats..

Det finns cirka 20 återvinnings­stationer i kommunen Länk till annan webbplats.. Där lämnar du plast, metall, glas, tidningar och kartonger. Kretslopp Sydost ansvarar för tömning och städning av stationerna.

Extra städning eller tömning

Är insamlingen full eller är stationen i behov av städning? Felanmäl din återvinningsstation Länk till annan webbplats. – sök fram aktuell station och välj felanmäl.

Ska du köpa eller bygga en egen kompost ska du göra en anmälan om kompostering av matavfall till Kretslopp Sydost. Anmälan ska innehålla uppgifter om behållare, komposteringsmetod samt en redogörelse för på vilket sätt omhändertagandet ska ske, så att eventuell påverkan på miljön och människors hälsa kan bedömas.

Kompostering av matavfall ska ske i en skadedjurs- och vädersäker behållare.

Fastigheten ska ha tillräcklig yta för användning av den erhållna kompostjorden.

Kretslopp Sydost besvarar frågor kring hämtnings­rutiner, kärlstorlek och avgifter.

Senast uppdaterad: