Gå till innehåll
5 Servicemeddelanden
5 Servicemeddelanden

Projektet EFFEKT

Tillsammans för ett hållbart och tillförlitligt energisystem i Jönköpings län.

Jönköpings län, precis som resten av Sverige, behöver kraftsamla för att uppnå nationella och regionala klimat- och energipolitiska mål. Elektrifieringen av vårt samhälle, och framförallt inom industri- och transportsektor kräver ökad elproduktion och elnätskapacitet. Denna förändring skapar stora utmaningar men också nya möjligheter.

Projektet EFFEKT ska accelerera utvecklingen av ett hållbart och tillförlitligt energisystem i Jönköpings län genom samverkan med kommuner, energiföretag och näringsliv. Projektet kommer att öka analysunderlagen, kunskap, innovationsgrad, samt skapa mötesplatser som möjliggör framtagandet av nya lösningar för ökad förnybar energiproduktion och minskad belastning på elnätet.

Vi är projektpartner till EFFEKT och tillsammans med en mängd andra aktörer i länet ska vi verka för att skapa ett hållbart och tillförlitligt energisystem.

Projektet medfinansieras av Europeiska Regionalfonden.
Läs mer om projektet EFFEKT hos Energikontor Norra Småland Länk till annan webbplats..

Logotyp - Medfinansieras av Europeiska unionen

Senast uppdaterad:

Sidfot

Öppet idag: 08:00 - 12:00 | 13:00 - 16:00