Gå till innehåll
4 Servicemeddelanden
4 Servicemeddelanden

Parkering

I centrala Vetlanda finns ungefär 750 parkeringsplatser som är kommunalt ägda. Utöver dessa finns även cirka 250 platser som är privatägda. Alla kommunala parkeringsplatser är avgiftsfria. På de privatägda parkeringarna kan det förekomma avgift.

Var kan du parkera?

Gladan är vår stora centrumparkering, här får du stå 24 timmar. På Gladan finns även möjlighet att parkera bil med släp och det finns två laddplatser för dig som har el-bil. Vill du utföra snabba ärenden och komma nära en butik har vi många gatuparkeringar i centrum. Här är det ofta kortare tillåten parkeringstid. Här kan du se en karta över centrala parkeringar i Vetlanda Länk till annan webbplats..

Cykelparkering

Vid Biblioteksgatan och Resecentrum finns större cykelparkeringar. Vid Stortorget och Resecentrum finns det allmänna cykelpumpar.

Gratis parkering med p-skiva

Du parkerar gratis på alla kommunala parkeringsplatser, men hur länge du får står parkerad varierar. På våra mest centrala parkeringar behöver du en p-skiva. Det är skyltningen på den aktuella platsen som bestämmer hur länge du får stå parkerad.

En p-skiva gäller i hela landet. Saknar du p-skiva kan du skriva ankomsttiden på en lapp och lägga den synlig i vindrutan.

Undantag från p-skiva

Du behöver inte p-skiva för motorcykel. Se till att du står i en parkerings­ruta och inte blockerar vägen för någon annan.

Du behöver inte p-skiva om du har ett parkeringstillstånd för rörelse­hindrade.

Så här fungerar p-skivan

  • Ställ in ankomsttid vid pilen och avrunda till närmast följande hel eller halvtimme.
  • Om du parkerar bilen före den tidsbegränsning som står på p-skylten, ställ in p-skivan på det klockslag tidsbegränsningen börjar.
  • Du får inte ändra fordonets ankomsttid på p-skivan under pågående parkering.
  • Placera p-skivan innanför vindrutan, om möjligt på passagerarsidan, så att tidsangivelsen är väl synlig och läsbar utifrån.

Långtidsparkering

Gatuparkering gäller generellt 24 timmar om inte skyltar säger något annat. Behöver du stå parkerad längre finns en avgiftsfri långtidsparkering i hörnet Bangårdsgatan och Kullgatan. Där får du stå max sju dygn.

Parkeringsanmärkning och kontrollavgift

Det finns två lagstiftningar som tillämpas vid parkeringsövervakning, en allmänrättslig som gäller gatumark och en civilrättslig som gäller tomtmark. Beroende på vart du blivit rapporterad har du antingen fått en parkeringsanmärkning eller en kontrollavgift, detta står överst på boten. Det är då skillnad på vart betalning sker och vart man vänder sig för bestridande.

Parkeringsanmärkning

En parkeringsanmärkning utfärdas om ett fordon har parkerat fel på gatumark även kallad allmän plats.

Rättelse eller bestridande sker hos polismyndigheten enligt uppgifter på parkeringsanmärkningen. Bestridande ska göras skriftligen. Ange då varför du anser att du inte ska betala samt ärendenummer, fordonets registreringsnummer och fabrikat.

Parkeringsanmärkningen ska betalas även vid bestridande. Om bestridandet bifalls återbetalas felparkeringsavgiften.

Kontrollavgift

En kontrollavgift utfärdas om ett fordon har parkerat fel på tomtmark även kallad kvartersmark. Beroende på vem som äger tomtmarken kan det vara olika aktörer som övervakar. På kontrollavgiften finns uppgifter om vem som utfärdat kontrollavgiften, vart betalning ska ske och vart man vänder sig vid bestridande.

Bestrids kontrollavgiften ska avgiften inte betalas innan ärendet är avslutat. Om bestridandet bifalls behöver kontrollavgiften inte betalas.

Bestridande av kontrollavgift som utfärdats av Vetlanda kommun görs skriftligen, via post eller e-post, till tekniska kontoret. Ange varför du anser att du inte ska betala samt ärendenummer, fordonets registreringsnummer, eventuella handlingar som styrker ditt bestridande samt namn och adress.

Vetlanda kommun
Tekniska kontoret
574 80 Vetlanda

Parkeringstillstånd

För att få parkera på en parkeringsplats för rörelsehindrade krävs att du har ett parkeringstillstånd. Du hittar mer information om ansökan och vilka regler som gäller på sidan för detta.

Parkeringstillstånd för rörelsehindrade

Kontakt

Tekniska kontoret

E-post: tk@vetlanda.se

Vill du prata med någon direkt vänder du dig till kontaktcenter och blir därifrån kopplad till rätt person.

Senast uppdaterad: