Gå till innehåll
4 Servicemeddelanden
4 Servicemeddelanden

Parkeringstillstånd för rörelsehindrade

För att få parkera i en parkeringsruta för rörelsehindrade, krävs att du har ett parkeringstillstånd för rörelsehindrade.

Om du har ett rörelsehinder och har stora svårigheter att förflytta dig mellan ditt parkerade fordon och platsen du ska besöka kan du ansöka om ett parkerings­tillstånd.

Om du inte kör fordonet själv utan åker med som passagerare kan du bara få parkeringstillstånd om du behöver förarens stöd och hjälp hela tiden utanför fordonet.

Så ansöker du

Du ansöker om parkeringstillstånd i den kommun där du är folkbokförd.
Du kontaktar tekniska kontoret via e-post alternativt ringer eller besöker kontaktcenter för att få en ansökningsblankett.

Tillsammans med din ansökan ska du bifoga ett nytt läkarintyg och ett fotografi. Det kostar inget att ansöka om ett parkeringstillstånd.
Parkeringstillståndet är personligt och får endast användas av innehavaren. Missbrukas parkerings­tillståndet kan det återkallas.

Vad kostar det att parkera med ett parkeringstillstånd?

I Vetlanda kommun betalar du ingen parkeringsavgift och du behöver inte heller använda p-skiva när du har parkeringstillstånd för rörelsehindrade. Lägg bara fram ditt tillstånd synligt i framrutan.

Om parkeringstillståndet används utanför Vetlanda kommun bör du ta reda på vilka regler för avgift som gäller där.

Parkeringsregler med parkeringstillstånd

Parkeringstillståndet ska vara placerat på insidan av fordonets vindruta på sådant sätt att framsidan av tillståndet är väl synligt.

Med parkeringstillstånd för rörelsehindrade får du parkera:

  • Tre timmar där parkering tillåts upp till tre timmar.
  • 24 timmar där parkering är tillåten mellan tre och 24 timmar.
  • På p-plats reserverad för rörelsehindrad med parkeringstillstånd. Viss längsta uppställningstid som föreskrivits för sådan plats ska iakttas.
  • Tre timmar på gågata.

Parkeringstillstånd ger inte rätt att parkera:

  • Vid förbud att stanna.
  • Vid plats avsedd för visst ändamål till exempel vändzon, lastzon, taxizon.
  • På plats avsedd för visst fordonsslag till exempel p-plats för buss, lastbil.
  • På huvudled om inte särskilt vägmärke tillåter parkering.
  • På gårdsgatan utanför särskild p-plats.
  • På tomtmark.

Var gäller mitt parkeringstillstånd?

Parkeringstillståndet gäller i hela landet.

Tillståndet gäller även i de flesta länder i Europa. Besked om giltighet utomlands kan du få från handikapporganisationer eller från respektive lands ambassad.

Kontakt

Tekniska kontoret

E-post: tk@vetlanda.se

Vill du prata med någon direkt vänder du dig till kontaktcenter och blir därifrån kopplad till rätt person.

Senast uppdaterad: