Gå till innehåll
4 Servicemeddelanden
4 Servicemeddelanden

Trafiksäkerhet

Tycker du att bilarna kör för fort förbi ditt hus kan du ansöka om att få placera ut blomlådor. Säker trafik kräver fri sikt i korsningar, därför är det viktigt att du klipper häcken så den inte utgör en trafikfara.

Blomlådor för att dämpa farten

Vill du dämpa bilarnas fart på din gata, ansöker du om tillstånd att sätta upp blomlådor Pdf, 38 kB. hos tekniska kontoret. Du som ansöker ska bo på den gatan där blomlådorna ska placeras.

Till ansökan ska du bifoga en förteckning över grannar inom 100 meter från blomlådorna, som intygar att de är positiva till blomlådorna. Av ansökan ska också framgå vem som sköter blomlådorna.

Ritningar till blomlådorna får du i samband med att du fått din ansökan godkänd. Har du inte fått ritningarna hör du av dig till tekniska kontoret.

Förutsättningar för blomlådor som farthinder

  • Gatan där blomlådor sätts ut ska vara en bostadsgata.
  • Du tillverkar din blomlåda enligt kommunens ritning. Du står själv för material, jord och blommor. Reflexer till dina lådor kan du hämta på tekniska kontorets gatuförråd på Upplandavägen.
  • Blomlådorna får vara uppe mellan 15 maj och 1 oktober.
  • Blomlådan ska placeras minst 20 meter från gatukorsningar.
  • Den som ansvarar för skötseln av blomlådorna måste bo på den gata där lådorna ställs ut. Underhållet omfattar plantering, vattning samt renhållning av området runt lådan.
  • Maxhöjden på blommor är 70 centimeter.
  • Tillståndet gäller ett år i taget.

Skymd sikt – växtlighet i tomtgränsen

Som fastighetsägare ska du se till att det är fri sikt för trafikanter vid din tomt. Till exempel får det inte sticka ut växter på gång- och körbanor. Har du en hörntomt har du ett särskilt ansvar för att det är fri sikt i korsningen.

Du som har utfart mot gata

Vid utfarten ska du se till att mur, plank, staket, buskar eller annat som skymmer sikten inte är högre än 70 centimeter. Sikten ska vara fri 2,5 meter från gatan eller gångbanan.

Du som har hörntomt

Ligger ditt hus på en hörntomt vid en gata, gång- eller cykelbana ska du se till att mur, plank, häck, buskar eller annat föremål inte är högre än 70 centimeter. Kravet på fri sikt gäller i en sikttriangeln som sträcker sig minst tio meter åt vardera hållet.

Du som har tomt intill gatan

Tänk på att dina växter ska hålla sig inom din egen tomt och att du tar bort utstickande grenar. Se också till att vägmärken och belysning är fria från skymmande växtlighet.

  • På gång- och cykelväg ska det vara minst 2,7 meter fri höjd.
  • På körbanor ska det vara fritt från växtlighet upp till 4,6 meters höjd.

Du kan själv skriva ut vårt informationsblad "Se över växtligheten på din fastighet" Pdf, 299 kB. och lägga i brevlådan hos någon som du vill upplysa om vilka regler som gäller. När kommunen får in ett tips på en alltför hög häck eller att vi själva ser ett problem med trafiksäkerheten, kontaktar vi tomtägaren via post och därefter telefon.

Fastighetsägare ska se till att växtlighet på tomten inte skymmer sikten eller medför andra problem för trafiken, så som att skymma skyltar, vägmärken och belysningsstolpar.

Om växtligheten tar överhand kan du bli indirekt skyldig till trafikolyckor.

Plan- och bygglagen 3 kapitlet 17 §:
"Tomter skall, oavsett om de tagits i anspråk för bebyggelse eller inte, hållas i vårdat skick. De skall skötas så att betydande olägenheter för omgivningen och för trafiken inte uppkommer och så att risken för olycksfall begränsas."

Du kan läsa mer om kommunens uppdrag inom trafik och parkering i vår servicedeklaration för "Trafik och parkering".

Senast uppdaterad: