Lyssna
Vetlanda
Lyssna

Planer och utveckling

Hur du får använda mark och vatten i olika områden.

Översiktsplan, fördjupad översiktsplan, planer för grönstruktur och vindkraft.

Detaljplaner som du kan tycka till om.