Gå till innehåll
4 Servicemeddelanden
4 Servicemeddelanden

Bilda förening

Här får du reda på hur du gör för att starta en förening och vad som krävs för att din förening ska kunna bli godkänd.

Vad är en förening?

En förening är en sammanslutning av personer som har ett gemensamt intresse eller en idé och som överlåter det formella juridiska ansvaret till en vald föreningsstyrelse. Verksamheten får inte ha till syfte att gynna medlemmarna ekonomiskt och ska bygga på demokratiska principer. Alla har rätt att bilda en förening.

Det finns två huvudtyper av föreningar: ideella föreningar och ekonomiska föreningar. Ekonomiska föreningar ska främja medlemmarnas ekonomiska intressen och lyder under Föreningslagen. Ideella föreningar har inget eller ett begränsat ekonomiskt vinstsyfte. Verksamheten regleras inte av någon specifik lag, men ska förstås följa rättspraxis och den allmänna lagstiftningen.

Hur bildar man en förening?

En grupp människor med samma intresse samlas till ett möte för att bilda en förening. En tillfällig styrelse (interimsstyrelse) utses och kan bestå av tre personer, ordförande, sekreterare och kassör. Interimsstyrelsens uppgift är att förbereda för ett första årsmöte genom att kalla intresserade personer till ett möte för att bilda en förening, anta stadgar och välja föreningsstyrelse och revisorer. Det är viktigt att alla personer som kan tänkas väljas in i styrelsen är vidtalade i förväg och godkänner att bli valda som ledamöter. Förslag till passande namn för föreningen bör finnas. Budgetförslag för föreningens verksamhet och ett förslag på föreningens kommande medlemsavgift bör finnas framtaget inför mötet.

En ideell förening anses vara bildad då medlemmarna antagit stadgar och valt en styrelse. Man bör vara minst tre medlemmar och för att få föreningsstöd måste man vara minst tio medlemmar.

Vad måste en förening ha?

En förening består av medlemmarna och en styrelse. Väldigt kortfattat behöver en förening som minimum ha:

  • En styrelse med minst ordförande, sekreterare och kassör.
  • Stadgar där det framgår vilket ändamål föreningen har och vad det krävs för att få vara med.
  • Årsmöte där medlemmarna får veta hur föreningens pengar har använts och gör demokratiska val till styrelsen.

Ska jag registrera min förening någonstans?

Det finns inga formella krav på att alla föreningar ska vara registrerade någonstans. Ska ni söka kommunalt föreningsbidrag måste ni registrera föreningen i kommunens föreningsregister Länk till annan webbplats..

Föreningar som har anställda, betalar ut ersättningar eller redovisar moms måste vara registrerade hos Skatteverket Länk till annan webbplats..

Senast uppdaterad: