Gå till innehåll
4 Servicemeddelanden
4 Servicemeddelanden

Rena gym

Rena Gym är ett samarbete mellan tolv gym i Vetlanda kommun, socialförvaltningen, kultur- och fritidsförvaltningen, RF SISU Småland, lokalområdespolisen samt Höglandets Räddningstjänstförbund.

Syftet med Rena Gym är i grunden att motverka användandet av dopningsklassade preparat. Samarbetsparterna har tagit fram ett avtal som skrivs på av alla som tränar på medverkande anläggningar i Vetlanda. Avtal finns hos träningsanläggningarna. En förutsättning för att få träna på medverkande anläggningar är att du skriver på avtalet.

Samarbetet har pågått sedan 2010 då det startade i liten skala för att under årens lopp växt. Flera gym och organisationer har tillkommit efter hand.

Logotyp Rena gym

För närvarande är det följande gym som ingår i Rena Gym:

 • Bad & Gym
 • Björkö GoIK
 • Fitness24seven
 • Friskis och Svettis
 • Gym Vetlanda
 • Hybrid Fitness
 • Idrottsgymnasiet
 • Kvilleströmshallen
 • Vetlanda Friskvårdcenter
 • Vitala vårdcentral
 • Vårdcentralen Aroma
 • Ädelfors folkhögskola

Bakgrund

Användningen av droger och dopning är ett stort problem i vårt samhälle. Dopningsanvändandet har de senaste åren ökat, inte bara på elitidrottsnivå utan även bland motionärer.

Syfte

Med hjälp av avtalet vill vi tillsammans med den som tränar motverka att dopningspreparat och andra droger används på våra träningsanläggningar. Genom att skriva på avtalet medverkar man till att vi alla tillsammans kan träna på gym som är rena.

Mål

På de träningsanläggningar som är med i Rena gym, ska det inte vistas personer som använder dopningspreparat eller andra droger. De personer som har använt eller använder dessa preparat ska kunna lotsas till kvalificerad hjälp och behandling.

Förutom införandet av träningsavtal så har Rena Gym-gruppen under åren anordnat exempelvis föreläsningar för skolungdom och för gymledare i ämnen som berör dopning.

Dopningstester görs via socialförvaltningens öppenvård på ett antal slumpmässigt uttagna personer vid några tillfällen per år.

Senast uppdaterad: