Gå till innehåll
4 Servicemeddelanden
4 Servicemeddelanden

Ansök om hjälp eller stöd

Det finns olika former av hjälp och stöd, till exempel för dig som har är äldre och har behov extra stöttning eller för dig med en funktions­nedsättning.

Så ansöker du

Du ansöker om stöd, antingen enligt lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade (LSS) eller enligt socialtjänstlagen (SoL):

Ansök om stöd enligt LSS Pdf, 207 kB.

Ansök om stöd enligt socialtjänstlagen Pdf, 117 kB.

Är det svårt att veta vilken ansökan du ska välja? Vänd dig till bistånds­handläggarna via kontaktcenter, så får du hjälp med din ansökan.

Vem kan söka stöd enligt LSS?

Du kan söka stöd enligt LSS om du har:

  • utvecklingsstörning, autism eller autismliknande tillstånd
  • en betydande och bestående begåvningsmässig funktionsnedsättning som du fått på grund av hjärnskada orsakad av yttre våld eller sjukdom i vuxen ålder
  • en svår och varaktig funktionsnedsättning som inte beror på normalt åldrande och som gör att du har omfattande behov av stöd.

Vem kan söka stöd enligt socialtjänstlagen?

Du som har en funktionsnedsättning men inte kan söka stöd enligt LSS, kan ansöka om stöd enligt socialtjänstlagen.

Vad händer när du ansökt?

När din ansökan kommit in till kommunen får du träffa en bistånds­handläggare. Handläggaren utreder vilka behov du har och fattar beslut om du har rätt att få den hjälp du ansökt om enligt lagen. Svaret på din ansökan får du med posten. Om du inte är nöjd har du rätt att överklaga.

Senast uppdaterad: