Gå till innehåll
5 Servicemeddelanden
5 Servicemeddelanden

Boende för personer med funktionsnedsättning

Du som behöver stöd för att bo själv kan ansöka om boende för vuxna. I Vetlanda finns det olika former av boende beroende på vilket behov av stöd du har.

För alla boendeformer gäller att du är över 18 år. Du måste också ha en varaktig funktions­nedsättning som gör att du behöver stöd för att klara av ett eget boende. Du måste också regelbundet ta emot stöd av personal.

Olika former av boenden:

Särskilt boende

Särskilt boende är en form av boende för dig med psykisk funktions­nedsättning som behöver stöd och hjälp dagligen för att klara ett eget boende.Särskilt boende finns i olika former, både för dig med stora behov av stöd och omvårdnad och för dig som vill bo mer självständigt, i en stödlägenhet. Det finns personal på plats och gemensam lokal. Du får stöd av personal på den tid på dygnet du behöver och du kan delta i gemensamma aktiviteter om du vill.

Bostad med särskild service – service­bostad

Servicebostad är för dig som vill ha ett mer självständigt boende än det du kan få i en gruppbostad. Du har din egen lägenhet och har nära till en gemensam lokal som finns i samma hus eller i ett hus nära där du bor. Du får stöd av personal på den tid på dygnet du behöver och du kan delta i gemensamma aktiviteter om du vill.

Bostad med särskild service – grupp­bostad

En gruppbostad är ett boende för dig som har ett stort behov av stöd och omvårdnad och därmed behov av närhet till personal dygnet runt. I grupp­bostaden finns ett litet antal lägen­heter som ligger runt om en gemensam lokal. Här har du din egen lägenhet med kök och badrum. Du kan delta i måltider och aktiviteter i den gemen­samma lokalen om du vill.

Våra boenden

  • Falkens boende
  • Humlevägens gruppboende
  • Kettilsgatans gruppboende
  • Kullgatans gruppboende
  • Lasarettsgatans grupp- och servicebostad
  • Nyhagsgatans grupp- och servicebostad
  • Pukaregatans servicebostad
  • Skytteparkens grupp- och servicebostad
  • Sturebo, korttidsboende

Ansök om boende för person med funktions­nedsättning

För att flytta till ett boende krävs att du ansöker och beviljas detta stöd av en biståndshandläggare vid kommunens myndighetskontor. Vill du ha hjälp att fylla i din ansökan eller om du har frågor kontaktar du biståndshandläggarna via Myndighetskontoret.

Ansök till boende Pdf, 207 kB.

Vad kostar ett boende?

I ett boende betalar du för mat och hyra för din lägenhet. Är du beviljad ett boende enligt SoL (Socialtjänstlagen) betalar du, förutom hyra och mat, även en avgift för stöd och omvårdnad. Hur stor avgiften är beror på din inkomst.

Är du beviljad ett boende enligt LSS (Lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade) betalar du ingenting för det stöd du får på grund av din funktionsnedsättning.

Senast uppdaterad:

Sidfot

Öppet idag: 08:00 - 12:00 | 13:00 - 16:00