Vetlanda
Huvudmeny
Hem
Lyssna

Boende för dig med funktionsnedsättning

För dig som är över 18 år och behöver bo själv finns olika former av boende. Du kan få ett mer självständigt boende, eller ett boende med stöd av personal dygnet runt. Det är ditt behov av stöd som avgör vilken typ av boende du kan få. Här nedan berättar vi mer om vilka boendeformer som finns i Vetlanda.

Olika former av boende

Du som behöver stöd för att bo själv kan ansöka om boende för vuxna. I Vetlanda finns det olika former av boende beroende på vilket behov av stöd du har.

Bostaden hyr du av kommunen och du har möjlighet att få stöd, tillsyn och omsorg hela dygnet. Stödet planeras utifrån dina individuella behov och din funktionsnedsättning.

Du kan läsa mer om vilka boenden som finns i Vetlanda i menyn till vänster.

Bostad med särskild service – gruppbostad

En gruppbostad är ett boende för dig som har ett stort behov av stöd och omvårdnad och därmed  behov av närhet till personal dygnet runt. I gruppbostaden finns ett litet antal lägenheter som ligger runt om en gemensam lokal. Här har du din egen lägenhet med kök och badrum. Du kan delta i måltider och aktiviteter i den gemensamma lokalen om du vill.

Bostad med särskild service – servicebostad

Servicebostad är för dig som vill ha ett mer självständigt boende än det du kan få i en gruppbostad. Du har din egen lägenhet och har nära till en gemensam lokal som finns i samma hus eller i ett hus nära där du bor. Du får stöd av personal på den tid på dygnet du behöver och du kan delta i gemensamma aktiviteter om du vill.

Särskilt boende

Särskilt boende är en form av boende för dig med psykisk funktionsnedsättning som behöver stöd och hjälp dagligen för att klara ett eget boende. Särskilt boende i olika former, både för dig med stora behov av stöd och omvårdnad och för dig som vill bo mer självständigt, i en stödlägenhet. Det finns personal på plats och gemensam lokal. Du får stöd av personal på den tid på dygnet du behöver och du kan delta i gemensamma aktiviteter om du vill.

Vem kan få bostad med särskild service eller särskilt boende?

För alla boendeformer gäller att du är över 18 år. Du måste också ha en varaktig funktionsnedsättning som gör att du behöver stöd för att klara av ett eget boende. Du måste också regelbundet ta emot stöd av personal.

Vad kostar ett boende?

I ett boende betalar du för mat och hyra för din lägenhet. Är du beviljad ett boende enligt LSS (Lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade) betalar du ingenting för det stöd du får på grund av din funktionsnedsättning. Är du beviljad ett boende enligt SoL (Socialtjänstlagen) betalar du, förutom hyra och mat, även en avgift för stöd och omvårdnad. Hur stor avgiften är beror på din inkomst.

Hur ansöker jag om bostad med särskild service eller särskilt boende?

För att flytta till ett boende krävs att man ansöker och beviljas detta stöd av en biståndshandläggare vid vård- och omsorgsförvaltningens myndighetskontor.

Kontakt

Anita Dodik

Områdeschef
Funktionshinderomsorgen, Vård och Omsorgsförvaltning
Telefon: 0383-972 41, 076-788 81 18
anita.dodik@vetlanda.se

Fatima Sigurd

Fatima Sigurd

Områdeschef
Funktionshinderomsorgen, Vård och Omsorgsförvaltning
Telefon: 0383-976 85, 070-219 89 86
fatima.sigurd@vetlanda.se

Tina Lysholt Krintéll

Områdeschef
Funktionshinderomsorgen, Vård och Omsorgsförvaltning
Telefon: 0383-972 84, 072-572 52 12
tina.lysholt-krintell@vetlanda.se

Myndighetskontoret

Telefon växel: 0383-971 00
myndighetskontoret@vetlanda.se

Biståndshandläggare träffas säkrast vardagar 8.00-9.30.
Därefter kan du lämna meddelande för att bli uppringd.

Senast uppdaterad 2017-10-18

Synpunkt Vetlanda