Vetlanda
Huvudmeny
Hem
Lyssna

Daglig verksamhet och sysselsättning

Daglig verksamhet och sysselsättning är för dig som på grund av din funktionsnedsättning inte har ett vanligt arbete. Den dagliga verksamheten ska erbjuda dig en meningsfull sysselsättning där du får stimulans, utveckling och gemenskap.

Insatserna daglig verksamhet och sysselsättning ansöker du om hos biståndshandläggaren. Du måste vara i yrkesverksam ålder, sakna arbete och inte vara på gång att utbilda dig.

Daglig verksamhet och sysselsättning ska ge möjlighet till en meningsfull arbetsdag. Verksamheten utformas utifrån dina behov och ska ge stimulans, utveckling och gemenskap

Vem riktar sig daglig verksamhet och sysselsättning till?

Daglig verksamhet är en insats enligt LSS (LSS betyder Lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade). Daglig verksamhet är för dig som har en utvecklingsstörning, autism eller autismliknande tillstånd. Daglig verksamhet är också till för dig som har fått ett begåvningsmässigt funktionshinder i vuxen ålder pga

Personer som tillhör personkrets ett och två enligt LSS kan ta del av daglig verksamhet.

  • Personkrets ett innebär personer med utvecklingsstörning, autism eller autismliknande tillstånd.
  • Personkrets två innebär personer med betydande och bestående begåvningsmässigt funktionshinder efter hjärnskada i vuxen ålder föranlett av yttre våld eller kroppslig sjukdom.

Personer med en psykisk funktionsnedsätr

Hur ansöker jag om daglig verksamhet?

Ansökan görs via blanketten ansökan om särskilda insatser enligt LSSPDF. Vid frågor kontakta biståndshandläggare på vård- och omsorgsförvaltningens myndighetskontor.

Kontakt

Myndighetskontoret

Telefon växel: 0383-971 00
myndighetskontoret@vetlanda.se

Biståndshandläggare träffas säkrast vardagar 8.00-9.30.
Därefter kan du lämna meddelande för att bli uppringd.

Senast uppdaterad 2017-05-03

Synpunkt Vetlanda