Vetlanda
Huvudmeny
Hem
Lyssna

Missbruk och beroende

Vill du skapa en förändring i ditt liv, familj eller i ditt nätverk? Befinner du dig i en svår livssituation och finns det en oro inför framtiden?

I Vetlanda vill vi att det ska vara enkelt att be om hjälp. Vår ambition är att möta dig på ett respektfullt sätt och lyssna på din situation.

Olika former av stöd

  • ​Kommunens behandlingsassistenter erbjuder stöd utan biståndsbeslut så kallad råd och service. Du kan kontakta öppenvården utan att uppge ditt namn.
  • På socialförvaltningens myndighetsenhet kan du ansöka om insatser för missbruksproblem och även göra en anmälan om du ser att någon far illa på grund av eget eller andras missbruk. Om du ansöker om vård och behandling och får ett avslag har du rätt att överklaga det beslutet.

Ibland måste vi ingripa

För de som är i behov av vård men inte samtycker kan tvångsåtgärder bli aktuella. Om en person till följd av sitt missbruk utsätter sin fysiska eller psykiska hälsa för allvarlig fara eller befaras komma att allvarligt skada sig själv eller någon närstående, har kommunen ett särskilt ansvar för att utreda behovet och erbjuda stöd.

Akut behov av hjälp

Kontakta SOS på telefon 112 om du är i behov av akut hjälp.

Kontakt

Elisabet Couscher Björklund

Enhetschef vuxen
Vuxensektion, Socialförvaltning
Telefon: 0383-972 96
elisabet.bjorklund@vetlanda.se

Pernilla Friberg

Pernilla Friberg

Enhetschef
Vuxensektion, Socialförvaltning
Telefon: 0383-964 47
pernilla.friberg@vetlanda.se

Senast uppdaterad 2017-05-18

Synpunkt Vetlanda