Lyssna
Vetlanda
Lyssna

Vigsel och begravning

Vetlanda kommun kan hjälpa dig om du vill ha en borgerlig vigsel, göra en dödsbo­anmälan eller om ett dödsbos tillgångar inte täcker begravnings­kostnader.

Borgerlig vigsel

En borgerlig vigsel innebär en kort ceremoni i Vetlanda stadshus eller på annan plats om vigsel­förrättaren har möjlighet. Vigseln är rättsligt bindande utan religiösa inslag. En borgerlig vigsel är kostnadsfri i Vetlanda kommun.

Innan ni bokar er vigsel

Boka en tid och vigsel­förrättare

Boka er vigsel hos InfoCenter genom att ringa 0383-971 00 eller skicka e‑post till sofia.rinaldo@vetlanda.se.

Innan vigseln

  • Ni måste utse minst två vittnen som ska närvara vid vigseln. Båda ska ha fyllt 18 år. Om ni väljer att viga er en vardag under ordinarie arbetstid i stadshuset kan vi hjälpa till att ordna vittnen.
  • Skicka hinders­prövning och vigsel­intyg från Skatteverket samt namn och adress till era vittnen till Vetlanda kommun, InfoCenter, Storgatan 1, 574 80 Vetlanda, senast en vecka före vigseldatumet. Det går också bra att lämna in uppgifterna i stadshusets reception eller InfoCenter, Storgatan 5B.

Vigselförrättare i Vetlanda kommun

Vigselförrättare i vår kommun är Magnus Färjhage, Anders Bernberg, Elisabeth Forsén, Madeleine Hermanson, Emma Ytterell och Fredrik Persson.

Kontakt

Kontakta Sofia Rinaldo, sofia.rinaldo@vetlanda.se, telefon 0383-971 00.

Borgerlig begravning

Vetlanda kommun har inte utsett någon borgerlig begravnings­förrättare. Information om borgerlig begravning finns att få hos begravnings­byråer i Vetlanda.

Begravningsombud - för dig som inte tillhör Svenska kyrkan

Begravningsombudet representerar dig som inte är medlem i Svenska kyrkan. Begravnings­ombudet för diskussion och är medlare om problem skulle uppstå i samband med frågor som rör begravning.

Begravnings­ombud i Vetlanda kommun är Elisabeth Forsén.

Kontakt

Kontakta Elisabeth Forsén, elisabeth.forsen@vetlanda.se, telefon 0383-971 08.

Dödsboanmälan

Vetlanda kommun kan hjälpa till att göra en kostnadsfri dödsbo­anmälan om den avlidnes pengar inte räcker för att betala en bo­uppteckning.

En dödsbo­anmälan kan göras:

  • När det inte finns några pengar eller tillgångar kvar efter att hela eller delar av begravningen är betald.
  • Om den avlidnes efterlevande maka eller make inte har några gemensamma tillgångar med den avlidne.
  • Om den avlidne var folkbokförd och bodde i Vetlanda kommun.
  • Om den avlidne inte har någon fast egendom (hus, villa) eller tomträtt.
  • Om de anhöriga inte rör tillgångarna i dödsboet innan en socialsekreterare kommer på hembesök.

​För att göra en dödsbo­anmälan bokar du en mötestid med en social­sekreterare via social­förvaltningens reception.

Socialförvaltningens reception

Telefon: 0383-972 05
social@vetlanda.se

Besöksadress: Stadshuset, ingång Stadshusgränd 1A i Vetlanda

Telefontid och tidsbeställning:
Måndag–fredag klockan 9–10

Receptionens besökstider:
Måndag–onsdag klockan 8–15.45
Torsdag klockan 8–17.45
Fredag klockan 8–14.45
Lunchstängt alla dagar klockan 11.45–13.00

Ekonomisk hjälp till begravningskostnader

Om dödsboets tillgångar inte täcker begravnings­kostnaderna kan social­nämnden hjälpa till med ekonomiskt bistånd för en värdig begravning.

Socialnämnden godtar kostnader för begravning och gravsten för högst 22 750 kronor (ett halvt pris­basbelopp enligt social­försäkringsbalken 2010:110 för år 2018).

​För att ansöka om ekonomiskt bistånd bokar du en mötestid med en social­sekreterare via social­förvaltningens reception.

Socialförvaltningens reception

Telefon: 0383-972 05
social@vetlanda.se

Besöksadress: Stadshuset, ingång Stadshusgränd 1A i Vetlanda

Telefontid och tidsbeställning:
Måndag–fredag klockan 9–10

Receptionens besökstider:
Måndag–onsdag klockan 8–15.45
Torsdag klockan 8–17.45
Fredag klockan 8–14.45
Lunchstängt alla dagar klockan 11.45–13.00