Lyssna
Vetlanda
Lyssna

Vigsel och begravning

Vetlanda kommun kan hjälpa dig om du vill ha en borgerlig vigsel, göra en dödsbo­anmälan eller om ett dödsbos tillgångar inte täcker begravnings­kostnader.

Borgerlig vigsel

En borgerlig vigsel innebär en kort ceremoni i Vetlanda stadshus eller på annan plats om vigsel­förrättaren har möjlighet. Vigseln är rättsligt bindande utan religiösa inslag. En borgerlig vigsel är kostnadsfri i Vetlanda kommun.

Innan ni bokar er vigsel

Boka en tid och vigsel­förrättare

Boka er vigsel hos kommun­kansliet genom att ringa 0383-971 60 eller skicka e-post till leena.spolander@vetlanda.se.

Innan vigseln

 • Ni måste utse minst två vittnen som ska närvara vid vigseln. Båda ska ha fyllt 18 år. Om ni väljer att viga er en vardag under ordinarie arbetstid i stadshuset kan vi hjälpa till att ordna vittnen.
 • Skicka hinders­prövning och vigsel­intyg från Skatteverket samt namn och adress till era vittnen till Vetlanda kommun, kommun­kansliet, box 293, 574 23 Vetlanda, senast en vecka före vigseldatumet. Det går också bra att lämna in uppgifterna i stadshusets reception.

Vigselförrättare i Vetlanda kommun

Vigselförrättare i vår kommun är Magnus Färjhage, Anders Bernberg, Elisabeth Forsén, Madeleine Hermanson, Emma Ytterell och Fredrik Persson.

Frågor?

Kontakta Leena Spolander, leena.spolander@vetlanda.se, telefon 0383-971 60.

Borgerlig begravning

Vetlanda kommun har inte utsett någon borgerlig begravnings­förrättare. Information om borgerlig begravning finns att få hos begravnings­byråer i Vetlanda.

Begravningsombud - för dig som inte tillhör Svenska kyrkan

Begravningsombudet representerar dig som inte är medlem i Svenska kyrkan. Begravnings­ombudet för diskussion och är medlare om problem skulle uppstå i samband med frågor som rör begravning.

Begravnings­ombud i Vetlanda kommun är Elisabeth Forsén.

Kontakt

Kontakta Elisabeth Forsén, elisabeth.forsen@vetlanda.se, telefon 0383-971 08.

Dödsboanmälan

Vetlanda kommun kan hjälpa till att göra en kostnadsfri dödsbo­anmälan om den avlidnes pengar inte räcker för att betala en bo­uppteckning.

En dödsbo­anmälan kan göras:

 • När det inte finns några pengar eller tillgångar kvar efter att hela eller delar av begravningen är betald.
 • Om den avlidnes efterlevande maka eller make inte har några gemensamma tillgångar med den avlidne.
 • Om den avlidne var folkbokförd och bodde i Vetlanda kommun.
 • Om den avlidne inte har någon fast egendom (hus, villa) eller tomträtt.
 • Om de anhöriga inte rör tillgångarna i dödsboet innan en socialsekreterare kommer på hembesök.

​För att göra en dödsbo­anmälan bokar du en mötestid med en social­sekreterare via social­förvaltningens reception.

Socialförvaltningens reception

Stadshuset, ingång Stadshusgränd 1 A
574 80 Vetlanda
Telefon: 0383-972 05
social@vetlanda.se

Telefontid och tidsbeställning:
Måndag–fredag klockan 9.00–10.00

Receptionens besökstider:

 • Måndag – onsdag klockan 8.00–15.45
 • Torsdag klockan 8.00–17.45
 • Fredag klockan 8.00–14.45
 • Lunchstängt klockan 11.45–13.00

Ekonomisk hjälp till begravningskostnader

Om dödsboets tillgångar inte täcker begravnings­kostnaderna kan social­nämnden hjälpa till med ekonomiskt bistånd för en värdig begravning.

Socialnämnden godtar kostnader för begravning och gravsten för högst 22 400 kronor (ett halvt pris­basbelopp enligt social­försäkringsbalken 2010:110 för år 2017).

​För att ansöka om ekonomiskt bistånd bokar du en mötestid med en social­sekreterare via social­förvaltningens reception.

Socialförvaltningens reception

Stadshuset, ingång Stadshusgränd 1 A
574 80 Vetlanda
Telefon: 0383-972 05
social@vetlanda.se

Telefontid och tidsbeställning:
Måndag–fredag klockan 9.00–10.00

Receptionens besökstider:

 • Måndag – onsdag klockan 8.00–15.45
 • Torsdag klockan 8.00–17.45
 • Fredag klockan 8.00–14.45
 • Lunchstängt klockan 11.45–13.00