Vetlanda
Huvudmeny
Hem
Lyssna

Grundskola

Utgångspunkten i Vetlanda är att du som förälder tillsammans med ditt barn kan välja den grundskola som du tycker passar ditt barn bäst. Det kan vara skolan i ditt närområde eller någon annan skola.

Alla sexåringar får erbjudande om att börja i förskoleklass på den skola som ligger i barnets upptagningsområde. Ett upptagningsområde är ett geografiskt område som elever som bor inom området tillhör. Vill du välja en annan skola, ansöker du om byte av skola. Just nu är möjligheten att byta skola begränsade och synnerliga skäl krävs. Det beror på de omfattande om-/tillbyggnaderna på Mogärdeskolan. Withalaskolan och Landsbro skola. Väljer du en skola utanför ditt upptagningsområde har du inte rätt till skolskjuts. 

Det finns 16 grundskolor i Vetlanda kommun, varav alla utom en drivs i kommunens egen regi.

Skolorna har egna webbplatser

skolornas webbplatserlänk till annan webbplats hittar du mer information. Där kan du till exempel läsa om

  • pedagogiska inriktningar och profiler
  • föräldrasamverkan
  • elevråd och elevinflytande
  • hur man jobbar för att förebygga kränkande behandling som mobbning
  • planer och mål, till exempel individuella utvecklingsplaner

Tveka inte att kontakta den skola du är intresserad av!

För dig som har ditt barn på en viss skola – logga in i Vklasslänk till annan webbplats för att följa ditt barns skolgång och få aktuell information och matsedel.

Kontakt

Helene Jonsson

Helene Jonsson

Grundskolechef
BU Chef/Adm pers, Barn och Utbildning
Telefon: 0383-975 29, 070-249 20 52
helene.jonsson@vetlanda.se

Senast uppdaterad 2017-11-13

Synpunkt Vetlanda