Kontakt
Dela
Lyssna
Vetlanda
Kontakt
Dela
Lyssna

Lotteritillstånd

Enligt lotterilagen kan ideella föreningar få lov att sälja lotter för att finansiera en del av sin verksamhet. Det kräver oftast lotteritillstånd.

Lotteriinspektionen definierar ett lotteri som en företeelse där utgången avgörs av slumpen. I Sverige är det förbjudet att ha lotterier för allmänheten utan tillstånd.

Lotterier föreningar kan ha utan tillstånd

Ett lotteri anses inte vara ordnat för allmänheten om det hålls

 • i en liten grupp människor
 • som är en sammanhållen grupp
 • med inbördes gemenskap
 • och lotteriet är beslutat om i förväg.

Föreningar behöver därför inte ansöka om tillstånd för mindre lotterier som inte har något högre värde om ni uppfyller fyra villkor:

 • Ni har lotteriet vid ett speciellt tillfälle, som till exempel en julmarknad.
 • Ni har lotteriet inom ett litet avgränsat område, som till exempel en idrottshall.
 • Värdet av en lott är högst 7,40 kronor.
 • Vinstvärdet är högst 740 kronor.
 • Vinstvärdet är 35-50 procent av lotternas totala kostnad.

Lotterier med tillstånd för en begränsad tid

Vill din förening ha ett lotteri för allmänheten vid ett tillfälle söker du tillstånd för ett tillfälligt lotteri enligt §16 i lotterilagen genom att använda blanketten Ansökan om lotteritillstånd §16öppnas i nytt fönster .

Du kan läsa mer om hur du ska veta om lotteriet är för allmänheten eller inte under rubriken Lotterier föreningar kan ha utan tillstånd.

Till ansökan kommer du att behöva bifoga:

 • protokollsutdrag som visar att föreningens styrelse beslutat att söka lotteritillstånd och utsett en lotteriföreståndare.
 • föreningens stadgar.
 • föreningens verksamhetsberättelse för föregående år.
  förteckning över styrelseledamöter med namn, adress och telefonnummer.

Föreningen ansöker om lotteritillstånd hos kommunkansliet.

Återkommande lotterier som kräver tillstånd

Vill din förening ha återkommande lotterier för allmänheten söker du tillstånd för att ha upprepade lotterier enligt §17 i lotterilagen genom att använda blanketten Ansökan om lotteritillstånd §17.öppnas i nytt fönster

I samband med att tillståndet beviljas tilldelas föreningen också en kontrollant som föreningen ska ha kontakt med före och efter varje lotteri. Redovisning av varje lotteri sker till kontrollanten på blankett för lotteriredovisningöppnas i nytt fönster. Föreningen betalar kontrollantens arvode, som uppgår till tre procent av lotteriets omslutning.

Till ansökan kommer du att behöva bifoga:

 • protokollsutdrag som visar att föreningens styrelse beslutat att söka lotteritillstånd och utsett en lotteriföreståndare.
 • föreningens stadgar.
 • föreningens verksamhetsberättelse för föregående år.
 • förteckning över styrelseledamöter med namn, adress och telefonnummer.

Föreningen ansöker om lotteritillstånd hos kommunkansliet.

Vad kostar ett lotteritillstånd?

Ansökan om enstaka lotteri, § 16 med mycket stor omslutning kostar 300 kronor för omslutning upp till tio basbelopp och 800 kronor därutöver.

Ansökan om treårslotteri enligt § 17 kostar 300 kronor.