Vetlanda
Huvudmeny
Hem
Lyssna

Funktionsnedsättning

Du som har en funktionsnedsättning och svårt att klara din vardag på egen hand kan få stöd och hjälp genom kommunen. Målet är att stödet och hjälpen ska underlätta för dig att kunna leva som andra. Målet är också att du ska kunna vara delaktig i samhällslivet på dina egna villkor.

Vilket stöd och vilken service finns för dig med funktionsnedsättning?

Det finns olika former av stöd att ansöka om. Exempel på stödinsatser som finns är:

 • Daglig verksamhet eller sysselsättning för dig som inte arbetar eller studerar
 • Boende i olika former, t.ex. gruppbostad eller servicebostad/stödboende
 • Ledsagarservice
 • Boendestöd
 • Kontaktperson
 • Korttidsvistelse på korttidshem eller på läger
 • Personlig assistans
 • Hemtjänst
 • Korttidstillsyn (Fritids för dig som går i skolan och är över 12 år)

Du kan läsa mer om de olika stödinsatserna i menyn till vänster.

Vem kan söka och få stöd?

Du ansöker om stöd, antingen enligt Lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade (LSS) eller enligt Socialtjänstlagen (SoL)

Stöd enligt LSS kan du söka om du är under 65 år och har:

 • utvecklingsstörning, autism eller autismliknande tillstånd
 • en betydande och bestående begåvningsmässig funktionsnedsättning som du fått på grund av hjärnskada orsakad av yttre våld eller sjukdom i vuxen ålder
 • en svår och varaktig funktionsnedsättning som inte beror på normalt åldrande och som gör att du har omfattande behov av stöd.

Du som har en funktionsnedsättning, men inte omfattas av LSS målgrupp, kan ansöka om stöd enligt Socialtjänstlagen.

Du behöver inte ha några kunskaper om lagarna för att söka stöd, biståndshandläggare på vård- och omsorgsförvaltningens myndighetskontor ger dig mer information. Via kommunens växel 0383-971 00 får du tag i rätt person. 

Kontakt

Martina Boström

Martina Boström

Funktionschef
VO Funktionschefer, Vård och Omsorgsförvaltning
Telefon: 0383-971 77, 072-514 61 90
martina.bostrom@vetlanda.se

Myndighetskontoret

Telefon växel: 0383-971 00
myndighetskontoret@vetlanda.se

Biståndshandläggare träffas säkrast vardagar 8.00-9.30.
Därefter kan du lämna meddelande för att bli uppringd.

Senast uppdaterad 2017-08-23

Synpunkt Vetlanda