Gå till innehåll
5 Servicemeddelanden
5 Servicemeddelanden

Detaljplanering

Med en detaljplan reglerar kommunen hur mark och vatten ska användas och hur bebyggelsen ska se ut. Detaljplanen styr vad du får och inte får göra inom respektive planområde.

Det är kommunen som beslutar att ta fram och anta detaljplaner. Det är också kommunen som tolkar beslutade detaljplaner. Det finns två tillfällen under detaljplaneprocessen där du kan framföra dina åsikter:

  • Samrådet
  • Granskningen

Boverket har information om hur en detaljplan tas fram (detaljplaneprocessen) Länk till annan webbplats.

Läs gärna mer om hur vi arbetar med planer och utveckling i vår servicedeklaration.

Detaljplaner för samråd eller granskning

Områdesbestämmelser

Områdes­bestämmelser kan gälla till exempel byggnads­areor för fritidshus och skydd för kultur­historiskt värdefulla miljöer inom ett begränsat område. Avsikten är att säker­ställa syftet i kommunens översiktsplan eller säkerställa riks­intressen för natur­resurser eller liknande.

Områdes­bestämmelser är inte lika omfattande som detalj­planer och ger heller inte någon byggrätt. Handlingarna till områdes­bestämmelser består i allmänhet av en enkel karta med bestämmelser och en beskrivning.

I Vetlanda kommun finns ett fåtal områden med områdes­bestämmelser:

Senast uppdaterad:

Sidfot

Öppet idag: 08:00 - 12:00 | 13:00 - 16:00