Kontakt
Dela
Lyssna
Vetlanda
Kontakt
Dela
Lyssna

Bygga nytt, ändra eller riva

Ska du förändra något på din fastighet? Här får du information om när bygglov eller anmälan krävs och vad du får göra utan lov.

Hela kedjan från planering till beviljat bygglov.

Har du inte lov, anmälan eller startbesked, får du betala en avgift.